Forældrerådet i Fjerritslev SFO
 
Forældrerepræsentant:
 
 
 
Medarbejderrepræsentant:
 
 
 
Ledelsesrepræsentant: