Fjerritslev Sfo - tlf: 72 57 8046 /7257 8045
 
Personale i Fjerritslev Sfo:
 
Sfoleder:
Pernille Hovaldt 41911265
 
Pædagoger:
Annemarie Christensen
Anne-Grethe Sørensen
Ann-Dorthe Støve
Birgitte Mørk
Michael Vestergaard
Nevenka Kresojevic
Stephan Snæver Andersen
 
Pædagogisk assistent:
Charlotte Poulsen Christensen
Line Frank
 
Pædagogmedhjælpere:
Karina Krogsgaard
 
Pædagogstuderende:
Kristine Christensen